Ενημέρωση Τηλεφωνική

Ενημέρωση τηλεφωνική 1

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας καλέσει άμεσα και έγκαιρα για οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια προκύψει. Ταυτόχρονα, εάν κριθεί αναγκαίο, ενημερώνεται το αντίστοιχο Αστυνομικό Τμήμα για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
Με αυτόν τον τρόπο η Safeplace σας παρέχει πραγματική προφύλαξη ενώ δρα και αποτρεπτικά για δυνητικά κακόβουλα στοιχεία απέναντι σε εσάς ή την επιχείρηση σας.
Μερικά παραδείγματα όπου προβαίνουμε σε ενημέρωση σας:

Σε περίπτωση διαρροής υδάτων
Καλούνται άμεσα οι ιδιοκτήτες, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περίπτωση πτώσης της θερμοκρασίας των καταψυκτών ή/και των ψυγείων σας.
Αυτό μπορεί να συμβεί σε θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Για άλλη μια φορά η Safeplace μπορεί να σας ελαχιστοποιήσει το κόστος σας, μέσω ειδοποίησης τηλεφωνικής προς εσάς.

Σε περίπτωση πτώσης της τάσης του ρεύματος
Εάν προκύψει πρόβλημα στον χώρο ή τις εγκαταστάσεις σας, και ο συσσωρευτής δεν επαναλειτουργήσει, τότε η εταιρεία μας για να ελαχιστοποιήσει μία ακόμη φορά το κίνδυνο και τον κόστος για εσάς, αναλαμβάνουμε να σας καλέσουμε άμεσα και να σας ενημερώσουμε.

Scroll to top
Call Us Back