Κέντρο Λήψης Εικόνας

Κέντρο Λήψης Εικόνας 1

Με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της μέγιστης δυνατής ασφάλεια στους συνεργάτες μας, στην Safeplace αξιοποιούμε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Λήψης Εικόνας, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η εταιρεία μας φυλάσσει αποτελεσματικά τον ιδιωτικό ή επαγγελματικό σας χώρο με την ακόλουθη διαδικασία: Στην περίπτωση ενεργοποίησης των αντανακλαστικών του συναγερμού, το κέντρο λήψεως εικόνας μας αυτόματα συνδέεται με το κύκλωμα καμερών που έχουμε εγκαταστήσει στο φυλασσόμενο χώρο σας και κάθε ασύνηθες συμβάν παρακολουθείται και καταγράφεται.

Το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου λήψεως εικόνας άμεσα εκτιμά την κατάσταση και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ενημερώσεις: Άμεση Δράση – Αστυνομικό Σώμα περιοχής, Πυροσβεστική καθώς και τον συνδρομητή της υπηρεσίας ενώ ταυτόχρονα όλα τα συμβάντα καταγράφονται και αποθηκεύονται.

Σε ειδικότερες περιστάσεις και κατά παραγγελία του συνδρομητή, είναι εφικτή η μίσθωση ιδιωτικού περιπολικού της εταιρείας για μεταβίβαση στο σημείο και άμεση επέμβαση. Τιμές και λεπτομέρειες για την υπηρεσία του Κέντρου Λήψης Εικόνας προσφέρονται από τους συναδέλφους μας στις τηλεφωνικές γραμμές της εταιρείας.

Scroll to top
Call Us Back