Κέντρο Λήψης Σημάτων

Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης 9

Το Κέντρο Λήψεως Σημάτων μας μπορεί να λάβει τα εξής σήματα :

 • Σήμα συναγερμού
 • Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος συναγερμού με αναγνώριση χρήστη.
 • Σήμα όπλισης συναγερμού υπό απειλή.
 • Σήμα ιατρικής βοήθειας.
 • Σήμα πυρανίχνευσης.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ( ΤΕST).
 • Σήμα επαναφοράς ή αποκατάστασης μετά από πρόβλημα της τηλεφωνικής γραμμής.
 • Σήμα συναγερμού σε περίπτωση προσπάθειας ανεύρεσης του κωδικού πληκτρολογίου.
 • Σήμα εξαίρεσης ζωνών κατά την όπλιση του συναγερμού.
 • Πρόβλημα ή διακοπή ρεύματος (220V) και επαναφορά.
 • Έλεγχος κατάστασης μπαταριών του συστήματος κάθε 24 ώρες. Πτώση μπαταρίας ή αποσύνδεσή της και επαναφορά ή επανασύνδεσής της.
 • Χάσιμο πραγματικής ώρας της κεντρικής μονάδας και επαναπρογραμματισμός της.

Επιπλέον υπηρεσίες ελέγχου (Reports) για εσάς :

 1. Αποστολή καταστάσεων με τα σήματα που έχει λάβει ο σταθμός από το σύστημα συναγερμού προς τον συνδρομητή.
 2. Ενημέρωση του συνδρομητή σε περίπτωση μη όπλισης του συστήματος μετά από το πέρας του ωραρίου λειτουργίας.
 3. Αναγνώριση σε περίπτωση αφόπλισης του συναγερμού πέραν του ωραρίου λειτουργίας.
 4. Η Safeplace σας παρέχει ταχύτατη ειδοποίηση με SMS για όλες τις κινήσεις του συναγερμού μέσω,  σε  οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο μας υποδείξετε εσείς. Την ενημέρωση αυτή μπορεί να τη λάβετε οποιαδήποτε στιγμή εντός της ημέρας (24hour)
 5. Παρακολούθηση του χώρου μέσα απο τις κάμερες σε 24ωρη βάση , είτε απο την στιγμή της όπλισης του συναγερμού μέχρι την αφόπλισή του

Παροχές κέντρου λήψεως σημάτων

Έλεγχος καμερών για επαλήθευση συναγερμού
Αξιοποιούμε κάθε δυνατόν μέσο που η τεχνολογία μας παρέχει προκειμένου να επαληθεύσουμε εάν το περιστατικό του συναγερμού είναι αληθινό καταγράφοντας  εικόνες και video καθ’ όλη την διάρκεια της παρακολούθησης .

Κέντρο Λήψης Σημάτων
Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης 8

Υπηρεσίες Κέντρου λήψεως Σημάτων

 • Έλεγχος ON-OFF
 • Έλεγχος και παρακολούθηση οπλισμού-αφοπλισμού του συστήματος
  Καταγράφεται και αναγνωρίζεται ο χρήστης που όπλισε ή αφόπλισε το σύστημα ασφαλείας μαζί με στοιχεία όπως η χρονική στιγμή και o χώρος.
 • Έλεγχος τήρησης Ωραρίου
  Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού ή σε περίπτωση απενεργοποίησης του εκτός προσυμφωνημένου ωραρίου, ειδοποιεί στα τους υπευθύνους του συστήματος.
 • Έλεγχος Διάρρηξης
  Σε περίπτωση σήματος διάρρηξης καλείται αμέσως η άμεση δράση, τα περιπολικά φύλαξης (εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία) και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες
 • Χρήση Πλήκτρου Προσωπικής Απειλής
  Σε περίπτωση χρήσης πλήκτρου προσωπικής απειλής καλείται αμέσως η άμεση δράση, τα περιπολικά φύλαξης (εάν χρησιμοποιείται η υπηρεσία) και οι υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες
 • Αφόπλιση (OFF) συστήματος υπό Απειλή
  Ο αφοπλισμός υπό απειλή γίνεται άμεσα αντιληπτός από το κέντρο λήψης και καλείται άμεσα η άμεση δράση. Εφόσον υποστηρίζεται και έχει δηλωθεί αναγνωρίζεται και ο χρήστης που απειλείται.
 • Σήματα Ιατρικής Βοήθειας
  Για σήματα ιατρικής βοήθειας ειδοποιούνται άμεσα οι οικείοι των ατόμων
 • Έλεγχος επικοινωνίας TEST
  Τα συστήματα συναγερμού έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν ένα σήμα με το οπoίο δηλώνουν ότι λειτουργούν σωστά και ταυτόχρονα ελέγχεται και η καλή επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Το παραπάνω σήμα μπορεί να αποσταλεί με πολλούς τρόπους όπως σταθερή τηλεφωνική γραμμή ή κινητού τηλεφώνου, ασύρματου ιδιόκτητου δικτύου ή σταθερού ιντερνέτ ή ασύρματου ιντερνέτ ή GPRS. Η συχνότητα του παραπάνω ελέγχου μπορεί να γίνεται ακόμα και κάθε ώρα με την εφαρμογή του ιντερνέτ, αυτό μπορεί να κατέβει ακόμη και στο 1 λεπτό. Οι παραπάνω τρόποι και οι χρόνοι επικοινωνίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, Σε περίπτωση μη λήψεως του παραπάνω αναμενόμενου σήματος ενημερώνονται άμεσα οι ειδοποιηθέντες- ιδιοκτήτες.
Scroll to top
Call Us Back