Πιστοποιήσεις

• Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 (TUV Hellas)
• Άδεια εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας από την Αστυνομία.
• Πιστοποιημένα όργανα και μέτρα ασφαλείας.

Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις 1
Πιστοποιήσεις 2
Scroll to top
Call Us Back